Uvod u paket digitalnih resursa

Tijekom još uvijek aktualne Covid 19 pandemije, digitalni komunikacijski alati transformirali su način na koji radimo i učimo te postali dijelom kompetentnosti obrazovnih organizacija.

Paket digitalnih EPIC resursa usmjerava mentore mladih i ostale dionike da maksimalno iskoriste dostupnu digitalnu i mobilnu tehnologiju kako bi poboljšali rezultate učenja u programima neformalnog obrazovanja za mlade. Paket resursa obuhvaća 24 vrlo korisna resursa te nudi sažete, korisne informacije o njihovom pedagoškom doprinosu, omogućavajući mentoru/predavaču da brzo pregleda, odabere one od najvišeg interesa, a zatim ih brzo savlada i primijeni. Digitalni alati za studente i mlade poduzetnike su besplatni ili pak jeftini, popularni su i naširoko se koriste za osnaživanje strasti, promociju poduzeća ili događaja, suradnju i komuniciranje dosljednih i jasnih poruka. Predstavljeni alati posebno su pogodni za razvoj poduzetništva.

Nadamo se da će ovaj paket resursa biti od pomoći mladim ljudima koji, iako digitalno pismeni i informirani,  često ne mogu koristiti digitalnu komunikaciju u poslovnom okruženju.

Paket resursa

  • pomaže osobama koje rade s mladima da razumiju ulogu digitalnih alata u poboljšavanju ishoda učenja te osobnog i profesionalnog razvoja u neformalnom obrazovanju mladih,
  • potiče osobe u radu s mladima da prevladaju otpor prema tehnologiji ili se prilagode uz pomoć praktičnih uputa za korištenje digitalnih alata,
  • fokusira se posebno na digitalne alate koji su najprikladniji za razvoj poduzetništva, međukulturalne svijesti i digitalnih vještina na radnom mjestu.