Uvod u paket EPIC resursa za osobe koje rade s mladima, trenere/mentore i edukatore

Ovaj paket je osmišljen kako bi pomogao edukatorima da istraže rastući svijet pop kulture te da osvijeste postojanje brojnih novih prilika za poslovanje u pop kulturi. Paket obuhvaća EPIC module koji pružaju pozadinske koncepte i načine ulaska u svijet poduzetništva u sklopu pop kulture. Sadrži mnoštvo poveznica na dostupne internetske resurse koje možete koristiti dok ovaj dinaminčni svijet postepeno uvodite u svoj profesionalni rad.

U paketu resursa pronaći ćete:

Pregled nekih ključnih značajki pop kulture

Pozadinu kombiniranja rada s mladima i poduzetničkog treninga

Primjere poduzetničkih prilika u pop kulturi unutar nekih ključnih sektora

Regionalne mogućnosti i poslovne podrške

Neke praktične zadatke za učenje